สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก www.onami.co.th

 1. คะแนนสะสม (Point) ทุกการสั่งซื้อจะได้รับ Point เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป โดย 1 Point เท่ากับ 1 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

 1. คะแนนสะสม (Point)
  1. Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นทุกกรณี
  2. Point จะได้รับการอนุมัติเมื่อการสั่งซื้อสินค้ามีการชำระเงินเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
   • กรณีชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินหรือชำระผ่านบัตรเครดิตจะอนุมัติ point ให้ภายใน 7 วัน 
   • กรณีชำระเงินด้วยวิธีเก็บเงินปลายทางจะอนุมัติ point ภายใน 15 วัน 
  3. สินค้าของโอนามิ จะได้รับ point 3% สินค้าทั่วไปได้รับ point 1 % 
  4. ในการใช้ point คุณต้องสั่งซื้อสินค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์ www.onami.co.thเท่านั้น
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-3518256 
email info@onami.co.th
www.onami.co.th 
www.facebook.com/onamithailand