-A A A+

ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน

การจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า
ONAMI Thailand มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่า นั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท เคอรี่ ดีสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีระยะเวลาและอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

รูปแบบการจัดส่ง

  1. จัดส่งแบบ EMS ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดย ไปรษณีย์ไทย
  2. จัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดย Kerry
  3. จัดส่งแบบพนักงานจัดส่ง ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-7 วันทำการ โดย พนักงานจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่ง 
200 บาท ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนชิ้นต่อครั้งไม่เกิน 10 ชิ้น หากมากกว่า 10 ชิ้น โปรดสอบถามอัตราค่าจัดส่งกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เวลาในการจัดส่ง 
* กรณีชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
            แจ้งชำระเงินก่อน 15.30 น.                     EMS 
                       วันจันทร์                         ประมาณวันอังคาร-พุธ 
                      วันอังคาร                         ประมาณวันพุธ-พฤหัส 
                        วันพุธ                            ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์
                      วันพฤหัส                         ประมาณวันศุกร์-เสาร์
                       วันศุกร์                           ประมาณวันอังคาร-พุธ                         
                   เสาร์ - อาทิตย์                    ประมาณวันพุธ-พฤหัส

* กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
            ทำรายการก่อน 21.00 น.                     EMS 
                       วันจันทร์                         ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์  
                      วันอังคาร                         ประมาณวันศุกร์-เสาร์พฤหัส-ศุกร์ 
                        วันพุธ                            ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์
                      วันพฤหัส                         ประมาณวันอังคาร-พุธ
                วันศุกร์-เสาร์ - อาทิตย์             ประมาณวันพุธ-พฤหัส

* ชำระเงินปลายทาง
   หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

  • ลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบ EMS จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับแจ้งรายละเอียดยืนยันการชำระ เงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
  • ลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบพนักงานเก็บเงินปลายทาง และ พนักงานจัดส่ง จะจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าทีของ ONAMI Thailand แล้วเท่านั้น
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับการ จัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย ระยะเวลาจัดส่งจะล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้
  • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (ยกเว้นการจัดส่งแบบ EMS) ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเทศกาล
  • กรณีการจัดส่งแบบ EMS ลูกค้าสามารถเช็ค tracking สินค้าได้ ที่ www.thailandpost.co.th/tracking หรือ โทร 1545 เพื่อเช็คกับไปรษณีย์โดยตรง

การจัดส่งระหว่างประเทศ
ONAMI Thailand มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ONAMI Thailand จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที